Bilder från program 4 Allsång på Skansen 2003

 

         
         
         
         
         
         

Bilder från program 5

© allsangpaskansen.com 2003